Czech Point
Přihlášení k odběru aktualit
Zlatníky - Hodkovice
" Počátky naší obce sahají až do 13. století "

Základní škola

Statutární zástupce školy – ředitelka: Mgr. Ivana Jelínková

Učitelé ZŠ: Mgr. Dagmar Hacaperková, Bc. Hana Kotalová, DiS, Mgr. Barbora Svobodová, Bc. Martina Honsková

Asistent pedagoga: Ludmila Otoupalová

Vychovatelka ŠD: Dana Hřídelová, Mgr. Jitka Boučková

Sekretariát školy:: Veronika Cabicarová

Zřizovatel školy: Obecní úřad Zlatníky – Hodkovice

Bankovní spojení: 2506196329/0800

E-mail: info@zlataskola.cz

Webová stránka: http://www.zlataskola.cz/

Tel: 734 441 022

Kapacita školy: 98 žáků

Jsme škola s 1. stupněm základního vzdělávání od 1. – 5. ročníku a s předškolním vzděláváním, škola rodinného typu málotřídního způsobu výuky. Budova základní školy se nachází na návsi obce Zlatníky, v loňském roce byla přistavena nová část budovy, mateřská škola je umístěna na okraji obce Zlatníky. Školu navštěvují i děti z okolních vesnic. Škola je dostupná veřejnou hromadnou dopravou. V současnosti máme ve škole 85 žáků.

V obci využíváme pro školní akce hřiště. Blízký vrch Kamínek umožňuje vycházky do přírody, v zimě sportovní aktivity.

Naše škola je místem aktivního a radostného poznávání, v němž jsou děti vychovávány k samostatnosti, zodpovědnosti, spolupráci a zdravému sebevědomí. Výuka ve všech ročnících probíhá podle Školního vzdělávacího programu Klíč k poznání.

Ve škole se všichni známe, pomáháme se, společně se dohodneme, jsme kamarádi. Vytváříme bezpečné a příjemné prostředí školy pro žáky, učitele i rodiče, respektujeme individuální možnosti a potřeby každého dítěte. Jsme školou otevřenou pro komunikaci a spolupráci. Organizujeme řadu celoškolních akcí, výlety, soutěže, dny otevřených dveří, vyjíždíme na školu v přírodě, nabízíme žákům řadu kroužků v odpoledních hodinách.

V září tohoto roku byla zprovozněna nová budova školy se třemi novými třídami, výdejnou jídel, jídelnou pro žáky a sociálním zařízením.

Deti u PC D�ti ve t��d� Pr�zdn� t��da Budova Z� Budova Z� Budova Z�

Školní družina

Vedoucí vychovatelka: Dana Hřídelová

Vychovatelka: Mgr. Jitka Boučková

Kapacita: 68 žáků

Telefon do ŠD: 734 440 664

Poplatek: 200,- Kč/ měsíc + 50,- Kč/měsíc za ranní družinu.

Členství vzniká odevzdáním vyplněné Přihlášky do ŠD.

Přednost mají žáci, jejichž oba rodiče jsou zaměstnaní.

Vyzvedávat děti z družiny lze buď do 13.30 hodin nebo až po 15 hodině. V této době bude probíhat rekreační pobyt dětí mimo budovu školy (v případě příznivého počasí). Doporučujeme dát dětem převlečení do družiny na hry ve třídě, na hřišti a vycházky do přírody.

Kdy je otevřena?

Ranní družina je v provozu od 6.30 do 7.30 hodin v budově MŠ, po skončení vyučování od 11. 40 do 16.30 hodin.

Jak zaplatit poplatky za družinu?

Poplatek za ŠD se platí vždy na pololetí na účet školy.

Společné stravování:

Všechny děti, které nastoupí do ŠD, odvádí vychovatel na oběd do školní jídelny.

Jak zaplatit družinu?

Školné za ŠD se platí vždy na pololetí na účet školy: 070017-2506196329/0800, specifický symbol 02.

Školní jídelna

Vedoucí školní jídelny a hlavní kuchařka: Květa Tampierová

Kuchařka: Iveta Pelcová

Telefon do ŠJ: mob. 734 440 666

Provoz školní jídelny: Výdejní doba pro děti a zaměstnance je od 11. 30 do 13.00 hodin. Výdej obědů do přinesených nádob je možný pouze v době: 11.00 - 11.30 hodin.

Ceny obědů: MŠ – 34 Kč, ZŠ – 22 Kč, zaměstnanci – 30 Kč

Placení stravného:

Obědy se platí bezhotovostním převodem na účet školy: 2506196329/0800, specifický symbol 01, variabilní symbol – číslo, které dítě dostane přiděleno

Platí se vždy zálohově na měsíc dopředu, tj. na říjen musí být stravné zaplaceno do konce září, za měsíc září zaplaťte stravné do 20. 9. 2016. Poslední záloha se platí tudíž v měsíci květnu.

Záloha činí: pro děti v MŠ – 600,- Kč/měsíc; pro žáky v ZŠ – 400,- Kč/měsíc

Odhlášky ke stravování:

Obědy se odhlašují den předem do 13 hodin (školkové děti do 12 hodin) na mob. 734 440 666

Jídelní lístek je vyvěšován na každý týden na nástěnce v MŠ a ZŠ a ve vývěsce.
Sestavuje se na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin.