Czech Point
Přihlášení k odběru aktualit
Zlatníky - Hodkovice
" Počátky naší obce sahají až do 13. století "

Mateřská škola

Statutární zástupce školy: ředitelka Mgr. Ivana Jelínková

Vedoucí učitelka: Vilma Dražanová, DiS

Učitelka: Jana Svobodová, Jaroslava Boudová, Lenka Lintnerová

Školnice: Marcela Strnadová

E-mail: ms@zlataskola.cz

Webová stránka: http://www.zlataskola.cz/

Tel.: 734 319 101

Kapacita školky: 44 dětí

Provoz MŠ je od 6.30 do 16. 30 hodin.

Naše mateřská škola je odloučeným pracovištěm základní školy.

Pracujeme podle RVP pro předškolní vzdělávání. Vzdělávání se uskutečňuje formou hry a činností na základě prožitkového učení, formou spontánních i řízených aktivit. Využíváme volnou hru, psychosomatická cvičení, hudebně – pohybové chvilky, smyslové hry, námětové hry, pracujeme s různým výtvarným materiálem a často ve své práci využíváme přírodniny.

Ve své práci se zaměřujeme na rozvíjení přátelských vztahů mezi dětmi, rodiči i zaměstnanci a na seznamování s přírodou. Zájemci mají možnost navštěvovat kroužek angličtiny. Logopedická péče je zajištěna přímo v MŠ odborně vyškolenou pí učitelkou ze školy. Dále děti mohou navštěvovat kroužek keramiky, sportovní přípravka a přípravka sboru Zlatníček.


Jídelní lístek

Na stránkách naší mateřské školy je k dispozici aktuální jídelní lístek.


Školní jídelna

Vedoucí školní jídelny a hlavní kuchařka: Květa Tampierová

Kuchařka: Iveta Pelcová

Telefon do ŠJ: mob. 734 440 666

Provoz školní jídelny: Výdejní doba pro děti a zaměstnance je od 11. 30 do 13.00 hodin. Výdej obědů do přinesených nádob je možný pouze v době: 11.00 - 11.30 hodin.

Ceny obědů: MŠ – 34 Kč, ZŠ – 22 Kč, zaměstnanci – 30 Kč

Placení stravného:

Obědy se platí bezhotovostním převodem na účet školy: 050016-2506196329/0800, specifický symbol 01, variabilní symbol – číslo, které dítě dostane přiděleno

Platí se vždy zálohově na měsíc dopředu, tj. na říjen musí být stravné zaplaceno do konce září, za měsíc září zaplaťte stravné do 20. 9. 2016. Poslední záloha se platí tudíž v měsíci květnu. Záloha činí: pro děti v MŠ – 600,- Kč/měsíc; pro žáky v ZŠ – 400,- Kč/měsíc

Odhlášky ke stravování:

Obědy se odhlašují den předem do 13 hodin (školkové děti do 12 hodin) na mob. 734 440 666

Jídelní lístek je vyvěšován na každý týden na nástěnce v MŠ a ZŠ a ve vývěsce.
Sestavuje se na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin.