Czech Point
Přihlášení k odběru aktualit
Zlatníky - Hodkovice
" Počátky naší obce sahají až do 13. století "

Czech POINT


Co je to Czech POINT?

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa.

V současnosti poskytujeme tyto služby:

1. výpisy z veřejných evidencí

  • obchodní rejstřík
  • živnostenský rejstřík
  • katastr nemovitostí

2. výpisy z neveřejných evidencí

  • rejstřík trestù

Ceník

EvidenceCena za 1. stranu výpisuCena za každou další i započatou stránku výpisu
Obchodní rejstřík100,- Kč50,- Kč
Živnostenský rejstřík100,- Kč50,- Kč
Katastr nemovitostí100,- Kč50,- Kč
Rejstřík trestù100,- Kč0,- Kč

Jaké doklady a údaje je třeba doložit

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele, žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku, tzn.:

Obchodní rejstřík: IČ subjektu

Živnostenský rejstřík: IČ podnikatele / fyzické osoby

Katastr nemovitostí:
  • Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví
  • Název katastrálního území a číslo popisné, evidenční, nebo číslo bytové jednotky
  • Název katastrálního území a parcelní číslo, stavební parcelu
U neveřejných evidencí – pro vydání ověřeného výpisu z Rejstříku trestù je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti je tudíž třeba předložit občanský prùkaz nebo cestovní pas.
Výpis z Rejstříku trestù je možné vydat i cizincùm, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.
Zažádat o výpis z Rejstříku trestù lze i v zastoupení, kdy je třeba doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plná moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele) a totožnost zmocněnce.